Convocatòria: 2022
Import total: 124.714 €
Aportació del Fons: 49.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Altres projectes

Accés, disponibilitat i gestió eficient a l’aigua en el corredor sec del municipi de San Lucas

El municipi de San Lucas està ubicat majoritàriament al corredor sec del departament de Madriz. La comunitat de Chagüite, on es desenvolupa el projecte, té la totalitat del seu territori en aquest corredor sec. La zona pateix una forta sequera i les famílies que hi viuen estan en situació de pobresa o extrema pobresa. A això se li ha de sumar que no tenen accés a aigua potable, cosa que afecta a la seva salut de forma directa.

La població sobreviu de l’agricultura de grans bàsics, de la ramaderia extensiva a petita escala, hortalisses i cafè. La majoria de les persones que treballen són jornalers sense terra, que treballen en finques dels municipis més propers. El sou que guanyen no és suficient per cobrir les necessitats bàsiques de les famílies.

De forma general, són les dones les encarregades a anar a buscar diàriament l’aigua per a tota la família, fet que no les permet realitzar altres activitats. Molts infants també realitzen aquesta tasca i això fa baixar el nombre d’infants escolaritzats.

El projectes finançats pel Fons Pitiús els anys 2020 i 2021 van suposar millores en la disponibilitat d’aigua potable al municipi de San Lucas. Donat que la comunitat de Chagüite està molt pròxima a un pou que es va poder construir amb aquests projectes, s’aprofitarà el mateix per fer arribar aigua potable a 95 famílies de la comunitat (379 persones), que viuen en un total de 91 habitatges. De forma indirecta també es veuran beneficiades 31 famílies de comunitats veïnes.

Amb aquest projecte es construirà un nou tanc d’emmagatzematge d’aigua i tota la canalització de la mateixa cap als habitatges indicats. Donat que la font hídrica ja està feta, es facilita la realització del projecte.