Mitjançant aquest projecte es construiran 28 habitatges dignes amb sanejament bàsic adequat per a famílies que actualment viuen en cabanes, barraques o habitatges deteriorats poc saludables i insegurs, sense cap accés al sanejament i que perpetuen la seva situació de vulnerabilitat i exclusió, especialment per a les dones. Les cases es posaran a nom de les dones, la qual cosa repercutirà de manera positiva en la seva consideració social dins la comunitat. Amb aquestes construccions es millorarà la salut i la seguretat de les famílies, especialment de les dones, que no hauran de sortir fora de la casa per anar a la latrina.

A banda de la construcció dels habitatges, el projecte també contempla la realització de tallers de construcció, bones pràctiques en higiene i sanejament i de sensibilització sobre gènere.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Promoure l’accés al dret a una habitabilitat digna amb sanejament bàsic per a 28 dones i les seves famílies pertanyents a col·lectius vulnerables.

ACTIVITATS

– Confirmació de beneficiaris i comunicació d’inici del projecte.

– Constitució del Comitè de Construcció.

– Taller de capacitació al comitè sobre processos de construcció.

– Procés de negociació col·lectiva per a fixar preus entre el Comitè de Construcció i els proveïdors de materials i mà d’obra.

– Construcció dels habitatges.

– Construcció de les latrines.

– Tallers de sensibilització i construcció de capacitats sobre sanejament i higiene per a totes les persones beneficiàries així com a instituts de la zona.

– Taller de sensibilització sobre gènere per a les dones destinatàries.