Convocatòria: 2019
Import total: 93.987 €
Aportació del Fons: 75.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa, Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Fundació Vicente Ferrer | Altres projectes - Rural Development Trust / Women Development Trust | Altres projectes

Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic per a 28 dones i les seves famílies amb situació de vulnerabilitat

Mitjançant aquest projecte es construiran 28 habitatges dignes amb sanejament bàsic adequat per a famílies que actualment viuen en cabanes, barraques o habitatges deteriorats poc saludables i insegurs, sense cap accés al sanejament i que perpetuen la seva situació de vulnerabilitat i exclusió, especialment per a les dones. Les cases es posaran a nom de les dones, la qual cosa repercutirà de manera positiva en la seva consideració social dins la comunitat. Amb aquestes construccions es millorarà la salut i la seguretat de les famílies, especialment de les dones, que no hauran de sortir fora de la casa per anar a la latrina.

A banda de la construcció dels habitatges, el projecte també contempla la realització de tallers de construcció, bones pràctiques en higiene i sanejament i de sensibilització sobre gènere.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Promoure l’accés al dret a una habitabilitat digna amb sanejament bàsic per a 28 dones i les seves famílies pertanyents a col·lectius vulnerables.

ACTIVITATS

  • Confirmació de beneficiaris i comunicació d’inici del projecte.
  • Constitució del Comitè de Construcció.
  • Taller de capacitació al comitè sobre processos de construcció.
  • Procés de negociació col·lectiva per a fixar preus entre el Comitè de Construcció i els proveïdors de materials i mà d’obra.
  • Construcció dels habitatges.
  • Construcció de les latrines.
  • Tallers de sensibilització i construcció de capacitats sobre sanejament i higiene per a totes les persones beneficiàries així com a instituts de la zona.
  • Taller de sensibilització sobre gènere per a les dones destinatàries.