Convocatòria: 2023
Import total: 65.983 €
Aportació del Fons: 33.500 €
Assignació:
Estat: En procés
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Altres projectes

Accés adequat a aigua neta per prevenir i contenir les malalties d’origen hídric al municipi de San Lucas

La població de la Comunitat El Espino és de 105 famílies, el 47,77% de les quals són dones i el 52,23% homes, que viuen a 95 cases en el sector rural dispers. La comunitat es troba en una situació d’escassetat hídrica i la municipalitat la considera com a prioritària per a iniciar un projecte que solucioni aquest dèficit.

Actualment, l’abastiment a la comunitat es fa a través d’una cisterna que subministra l’aigua dos vegades per setmana i s’ha de fer un recorregut de 3,5 kilòmetres per arribar-hi. La capacitat de distribució és de 26,95 litres per persona i dia. Com a conseqüència de la falta d’aigua i de què aquesta, de vegades, no està en bon estat, la població pateix parasitosis intestinal i al·lèrgies dermatològiques que afecten principalment a la població infantil i de la tercera edat.

La municipalitat de San Lucas per a donar resposta a aquest dèficit, proposa, en el seu Pla de Desenvolupament Municipal 2023 i en el Pla d’Inversió anual, la construcció d’un Mini aqüeducte per bombeig elèctric (MABE) que aprofitarà la font hídrica compartida amb un petit poblat veí. D’aquesta manera s’aconseguirà una millora del 44% en la disponibilitat d’aigua per persona i dia i, a més, serà més pròxima a les cases. Per fer-ho es realitzaran les següents accions:

  • Neteja, medició i anàlisis de la qualitat de l’aigua al pou identificat.
  • Rehabilitació del tanc d’emmagatzematge.
  • Millora de la línia de conducció i col·locació de caixes de registre.
  • Instal·lació del sistema elèctric.
  • Construcció de la caseta de protecció i control del sistema elèctric i àrea per cloració.
  •  Instal·lació de l’equip de bombeig.
  • Construir una tanca perimetral per al pou d’abastiment.
  • Excavació de rases per a soterrar els línies de connexions domiciars.

D’altra banda, la comunitat, contribuirà a la sostenibilitat dels sistemes d’aigua potable i a la recàrrega de la de la conca hídrica així com a la seva preservació amb la sembra d’un viver forestal amb varietats natives de l’entorn del sistema d’aigua potable.