Accés a l’aigua potable per al consum humà als cantons de Amaquilco y La Lima.

Convocatòria: 2017
Import total: 80.265 €
Aportació del Fons: 51.337 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura. Constituïda el 2005 però inscrita al registre d'Associacions i Fundacions sense ànim de lucre del Salvador en 2006. Els objectius de l'entitat són, entre altres, enfortir el teixit social per a la reivindicació dels drets humans i d'una vida digna, potenciar capacitats territorials per a la reivindicació del dret humà a l'aigua i enfortir la base organitzativa i productiva de les famílies rurals.

Al Cantón de Amaquilco hi ha un enorme dèficit en la cobertura d’aigua potable i sanejament. A l’època seca, la població s’abasteix recol·lectant l’aigua de rius propers o comprant-la a preus elevats a camions cisterna. Aquesta situació afecta directament a les dones i les boixes ja que són elles les encarregades de portar l’aigua i de tenir cura dels menors i de les persones majors, moltes d’elles afectades per malalties gastrointestinals.

El projecte pretén contribuir a millorar l’accés a aigua segura mitjançant la construcció i funcionament d’un sistema d’abastiment d’aigua potable per a 142 famílies. Aquest sistema serà mantingut pel Comité Comunitario de Administaración de Agua, integrat en un 50% per dones.

Les famílies protagonistes aportaran al projecte la seva ma d’obra per a la construcció del sistema, trasllat de materials i subministres, així com cura dels mateixos. L’alcaldia, per la seva banda, aportarà els fons que té pressupostats per a aquest fi al pressupost general de la institució.

Objectiu específic

Millorar l’accés a l’aigua per a consum humà.

Activitats

– Formació en gestió sostenible de l’aigua i sanejament amb enfocament de gènere.

– Participació en la mobilització per a la defensa del dret humà a l’aigua.

– Elaboració de la carpeta tècnica i estudi hidrogeològic.

– Aixecament d’informació socioeconòmica i ambiental.

– Aixecament topogràfic. Disseny hidràulic i estructural. Elaboració de la proposta de sanejament.

– Assemblea comunitària per a comunicar les carpetes tècniques d’abastiment i sanejament.

– Foros municipals de presentació d’alternatives a l’abastiment d’aigua potable i sanejament.

– Organització logística i grups de treball per a la construcció del sistema.

– Construcció de l’oficina bodega per emmagatzemar els materials.

– Construcció de la xarxa de distribució.

– Proves i posada en marxa del sistema.

– Equipament de la junta d’aigua.