Accés a aigua potable a dos comunitats del municipi de Palacagüina (Madriz)

Any: 2016
Import total: 43.407 €
Aportació del Fons: 25.000 €
Assignació: Consell Insular de Formentera, Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Otros proyectos

Aquest projecte pretén millorar les condicions de vida de 185 famílies de dos comunitats rurals a través de l’accés a l’aigua potable i de la capacitació amb l’enfocament de gènere i salut ambiental a les famílies protagonistes. Així mateix, es vol contribuir a millorar els sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris (SAC) des de la consideració de què l’aigua és un bé de domini públic i un dret humà.

Per tant, la intervenció derivada d’aquest projecte comprèn, d’una banda, la perforació de dos unitats de pous i la instal·lació del sistema de bombeig, i d’altra, la capacitació de la població protagonista amb el propòsit d’assegurar l’administració i sostenibilitat dels sistemes construïts, millorar les pràctiques de salut, fomentar noves relacions d’equitat i igualtat de gènere  i contribuir a la sostenibilitat ambiental.