L’Assemblea del Fons Pitiús, formada per tots els socis d’aquesta entitat, es va reunir el el dia 21 de març a la sala de plens de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

Es va aprovar la memòria tècnica i econòmica de 2017 i es presentar l’informe d’auditoria del comptes.

A més, l’Assemblea va aprovar el pressupost per a 2018 que va quedar fixat en 836.535,73€, dels quals, el 85% aniran destinats a projectes de cooperació, emergència i ajut humanitari i un 7% a educació per a la transformació social.

D’altra banda, s’aprovaren les línies de treball de 2018, entre les que destacam que el Fons treballarà en la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides per valorar com es poden introduir a la pràctica diària del mateix Fons, però també de les institucions públiques i de les ONG que en són sòcies.

Finalment, dins aquest mateix àmbit, el Fons Pitiús treballarà per obrir-se a altres entitats, principalment  de les Pitiüses però també d’altres àmbits geogràfics, per tal d’establir aliances que permetin avançar en la difusió dels ODS,  dels Drets Humans i de la defensa del medi ambient.