Drets humans de les persones migrants

Eivissa, 15 de maig de 2023.

El Fons Pitiús de Cooperació ha aprovat un projecte  al  col·lectiu Caminando Fronteras, que treballa per la defensa de les persones i comunitats migrants. La iniciativa està centrada en la ruta d’Algèria, transitada fonamentalment per la ciutadania algeriana que vol migrar del seu país i que arriba a les costes de les Illes Balears.  En 2022 es reporten 426 persones desaparegudes i 38 persones mortes en aquesta ruta, sent la seva invisibilització la principal causa de mortalitat. 

 D’aquesta manera, aquest projecte s’orienta d’una banda, a donar suport a la línia d’assistència que l’entitat manté per a minimitzar les morts i desaparicions de persones a la ruta, traslladant la informació rebuda als serveis de rescat d’Espanya i Algèria.  De l’altra, a incidir políticament i socialment per assegurar la protecció de drets de les persones migrants i les seves famílies.   

Aquest projecte s’emmarca dins l’eix estratègic del Fons, Drets humans de les persones migrants, i s’ha aprovat per un import de 20.000€.