Designació de nous càrrecs a l’Assemblea del Fons

Eivissa, 1 d’agost de 2023.

El Fons Pitiús de Cooperació ha elegit els nous càrrecs de l’òrgan de govern de l’entitat a través de l’Assemblea constitutiva que va tenir lloc el 31 de juliol. Per unanimitat aquests són els càrrecs elegits per als propers quatre anys:

  • Presidència: Antonia Picó Pérez, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
  • Vicepresidència 1ª: Maria Cristina Costa Juan, consellera del Consell de Formentera.
  • Vicepresidència 2ª: Catalina Albertí Victori, Directora General de Cooperació del Govern de les Illes Balears.
  • Secretaria: Maria Dolores Penín Jardón, regidora de l’Ajuntament d’Eivissa.
  • Tresoreria: Jorge Nacher Selva, regidor de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
  • Vocalia: Marilina Bonet Roig, Directora Insular de Benestar Social del Consell d’Eivissa
  • Vocalia: Marilina Serra Sala, regidora de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
  • Vocalia: Juan Marí Marí, regidor de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja.

L’Assemblea té, entre d’altres, les següents competències: Vetllar pel compliment de les finalitats de l’associació; Establir les directrius d’actuació de l’Associació i aprovar els seus pressupostos i el pla anual d’actuacions; Establir l’estratègia que haurà de regir la cooperació per a la transformació global de l’associació, establint les bases i criteris que hauran de complir els projectes i programes que s’aprovin per al seu finançament; Aprovar la memòria d’activitats i la rendició de comptes anuals de l’exercici econòmic anterior.

Iniciam així una nova legislatura amb el compromís renovat de seguir treballant pel benestar dels pobles i de les persones.