Divendres, 16 d’abril de 2021.

El Fons Pitiús de Cooperació va comparèixer ahir, junt amb el Fons Mallorquí i el Fons Menorquí, davant la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Balears per presentar tota la feina que estan portant a terme des dels 3 fons. En representació del Fons Pitiús hi va assistir el sr. Rafael Ramírez, actual vicepresident de l’associació.