L’assemblea del Fons Pitiús de Cooperació aprova un pressupost de 902.650€ i un pla de treball condicionat per les conseqüències de la COVID-19.

Eivissa, 3 de juny de 2020. El passat dilluns, 1 de juny, el Fons Pitiús de Cooperació va celebrar l’assemblea anual, que marquen els seus estatuts, per a aprovar la memòria tècnica i econòmica de l’any 2019, així com el pressupost i les línies de treball de 2020.

El pla de treball d’enguany està condicionat inevitablement per la gravíssima emergència sanitària que vivim a nivell global. Si el canvi climàtic, els moviments migratoris o les desigualtats ens mostraven fins ara la necessitat de donar respostes conjuntes davant problemàtiques globals, la pandèmia de la COVID-19 ens ha ajudat a prendre consciència de la interdependència del món i del fet que és imprescindible afrontar aquesta crisi des dels valors que ens uneixen com a éssers humans.

En aquest sentit, l’assemblea va posar de manifest el compromís de les institucions públiques d’Eivissa i Formentera i del Govern de les Illes Balears amb la cooperació per al desenvolupament, per entendre que continuar treballant localment problemes que són globals és l’única fórmula possible per aconseguir que tots els ciutadans i ciutadanes del planeta arribem junts a un desenvolupament sostenible real. Aquest compromís es va concretar amb l’aprovació d’un pressupost per a l’any 2020 de 902.650€, el 81,5% del qual anirà dirigit a finançar projectes de cooperació i emergència.

En quant al pla de treball i, en concret, a la convocatòria de projectes que obre el Fons anualment, l’assemblea va decidir no posar-li terminis a l’espera de conèixer com evoluciona la pandèmia als països on treballa l’associació i poder donar així una resposta que s’adapti al moment i les necessitats d’aquestes poblacions. Mentrestant, s’ha ampliat la partida destinada a projectes d’emergència amb 150.000€ per poder fer front, entre d’altres coses, als problemes de seguretat alimentària que han sorgit com a conseqüència del confinament a molts països.

En aquesta línia, l’assemblea va aprovar tres projectes d’emergència presentats per Caritas, ACUA i la Fundació Vicente Ferrer a Hondures, El Salvador i l’Índia, respectivament. En els dos primers països l’objectiu és atendre les necessitats alimentàries d’un total de 520 famílies (400 a El Salvador i 120 a Hondures) al llarg de 40 dies. A l’Índia, el suport va dirigit a adquirir kits de protecció per al personal mèdic dels hospitals (bates, protectors facials, mascaretes) així com altres recursos com sabó o llençols d’un sol ús. En total, s’aprovaren 74.869€ per a aquests tres projectes.

Al llarg de 2020, el Fons elaborarà un pla estratègic que li serveixi de guia per als propers anys. Així mateix, seguirà treballant amb les escoles de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris i en la campanya de l’Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, que va iniciar fa dos anys, adaptant les activitats segons evolucionin les circumstàncies derivades de la pandèmia.